Cách tính hoa hồng cho đại lý Vnbet77

0
793

CÁCH TÍNH HOA HỒNG ĐẠI LÝ :

Tiền hoa hồng = Doanh thu x % hoa hồng

Doanh thu được tính từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng(tiền tệ VND)Số thành viên hoạt động mỗi tháng(Tham gia cược ít nhất 1 lần trong các sản phẩm của VNBET77)Tỷ lệ hoa hồng
Từ 1.000.000 – 100.000.000 VND> 535%
Từ 100.000.000 – 500.000.000 VND> 540%
Từ 500.000.000 – 900.000.000 VND> 545%
Trên 900.000.001 VND> 550%

Doanh thu: là tổng tiền cược thua của thành viên VNBET77 dưới mã đại lý trong tháng trừ đi :

 1. Chi phí quản lý hệ thống
 2. Tiền khuyến mãi
 3. Tiền hoàn trả
 4. Phí ngân hàng

Tỷ lệ hoa hồng được tính trên doanh thu trong mỗi tháng của đại lý VNBET77 

 • Đối với 50% hoa hồng, được tính trên 50% tiền thua của thành viên dưới mã đại lý sẽ là hoa hồng của đại lý (không giới hạn mức tối đa)
 • Điều kiện cần: có ít nhất 6 thành viên nạp tiền và cược ít nhất 1 lần trong tháng, bao gồm thành viên hiện tại và mới để được rút tiền hoa hồng. Phần trăm hoa hồng tăng hay giảm phụ thuộc vào số thành viên hoạt động và doanh thu trong tháng
 • VNBET77sẽ liên hệ trực tiếp với đại lý để tăng tỷ lệ hoa hồng và giám sát các hoạt động
 • Nếu tài khoản đại lý có lợi nhuận là số âm trong tháng, HOA HỒNG ÂM sẽ KHÔNG dồn sang tháng sau.
 • Lợi nhuận được tích lũy tối đa trong 3 tháng.
 • Tất cả thành viên Đại lý phải chịu chi phí quản lý mà VNBET hỗ trợ cho đại lý. Chi phí sẽ khấu trừ từ hoa hồng hàng tháng của quý Đại lý.

Áp dụng chính sách đại lý tuyến dưới:

 • Với 5% hoa hồng, được tính trên 5% tiền hoa hồng đại lý tuyến dưới cấp 1 của đại lý sẽ tính vào hoa hồng của đại lý (không giới hạn mức tối đa)
 • Tiền hoa hồng của đại lý tuyến dưới phải đạt tối thiểu là 2,000,000 VND sau khi đã trừ các khoản phí quản lý mới được tính vào tiền hoa hồng 5%
 • Thời gian tính hoa hồng đại lý tuyến dưới của đại lý được tính theo tháng, chung với hoa hồng của đại lý.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây