Contact

Các Chuyên Viên “QUẢN LÝ ĐẠI LÝ” sẵn sàng trả lời tất cả các thắc mắc của bạn, về hình thức thanh toán, hoặc các câu hỏi khác bằng tiếng Việt.Bộ Phận Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
Bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi tại:

Zalo: (+84) 7688 663 71
Email: aff@vnbet77.com
Phòng Marketing: peter@vnbet77.com
Phòng Đại Lý: aff@vnbet77.com
Skype : aff@vnbet77.com (live:.cid.3d6adb8e67887561)

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN MUỐN NGHE Ý KIẾN TỪ BẠN
aff@vnbet77.com đã được tạo ra để lắng nghe tiếng nói của từng khách hàng. Quản Lý Đại Lý của chúng tôi muốn biết bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, ý kiến​​, lời khen, và những đề nghị, gợi ý mà bạn có thể có. Quản Lý sẽ nhận thông tin, xem xét và trả lời tất cả các email một cách bảo mật. Đơn giản chỉ cần gửi email của bạn đến aff@vnbet77.com Bất kỳ thông tin có giá trị và cái nhìn sâu sắc sẽ được đánh giá cao.