PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO ĐẠI LÝ VNBET77

0
350

Phương thức thanh toán và điều kiện:

  1. Tiền hoa hồng của đại lý sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà đại lý đăng ký tại VNBET77 
  2. Số tiền hoa hồng tối thiểu được rút là 1.000.000 VND. Nếu hoa hồng không đủ 1.000.000VND sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo
  3. Hoa hồng của đại lý sau khi thống kê sẽ thông báo với đại lý vào ngày 5 hàng tháng và được chi trả vào ngày 10 hàng tháng
  4. Đại lý phải có tối thiểu 6 thành viên hoạt động dưới mã đại lý, nếu trong tháng không đủ 6 thành viên hoạt động thì sẽ không có hoa hồng và doanh thu kiếm được sẽ không cộng dồn
  5. Mỗi tháng phần tiền số âm của đại lý sẽ được xóa, trở về 0 VND để bắt đầu tính tháng tiếp theo.
  6. Đại lý không hoàn thành số lượng 6 thành viên hoạt động mỗi tháng trong thời gian dài, VNBET77có quyền chấm dứt quan hệ hợp tác
  7. Sau 3 tháng, đại lý vẫn không nhận phần tiền hoa hồng, VNBET77sẽ hoàn trả về 0.
  8. Nếu đại lý hoặc đại lý tuyến dưới và thành viên VNBET77 có hành vi trực lợi hoặc liên kết với các đại lý khác nhằm lạm dụng tiền hoa hồng, khuyến mãi VNBET77 sẽ đóng và tịch thu số dư trong tài khoản của đại lý đó và các đại lý có liên quan mà không cần thông báo trước. Đồng thời có quyền chấm dứt hợp tác bất cứ lúc nào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây